Sorğu: Sorğu
Sizi vebsaytda daha çox nə maraqlandırırı?
Baş səhifə | Xəbərlər | Sumqay?t ??h?r m?hk?m?sind?n ?dal?tli q?rar

Sumqay?t ??h?r m?hk?m?sind?n ?dal?tli q?rar

Şrift ölçüsü: Decrease font Enlarge font
image

Pozulmu? ?m?k h?ququ b?rpa olundu

Bir müdd?t önc? v?t?nda? R?himova Raisa ?vanovna  Hüquq M?rk?zin? müraci?t ed?r?k i?d?n  qanunsuz olaraq  ç?xar?ld???n? bildirmi?dir. Onun i?d?n ç?xaran Sumqay?t ??h?r 1 sayl? x?st?xanan?n  yeni r?hb?ri olmu?dur. ?ikay?tçinin h?min x?st?xanada i?l?y?n q?z? da onunla eyni zamanda i?d?n ç?xar?lm??d?r. M?rk?z t?r?find?n göst?ril?n pulsuz hüquqi yard?m ç?rçiv?sind? ?ikay?t üzr? bütün materiallar toplanaraq, iddia ?riz?si t?rtib olundu v? Sumqay?t ??h?r m?hk?m?sin? t?qdim edildi. ?ikay?tçini m?hk?m?d? Hüquq M?rk?zinin hüquq?ünas? Ceyhun Haqverdiyev t?msil edirdi. Cavabdeh ilkin haz?rl?q iclas?nda, h?mçinin t?yin olunan m?hk?m? bax???nda i?tirak etm?kd?n yay?nd?. M?hk?m?nin t?kidli d?v?tl?rind?n sonra n?hay?t cavabdeh t??kilat  24.06.2010-cu il tarixd?  m?hk?m? bax???na öz nümay?nd?sini gönd?rdi. M?hk?m? ara?d?rmas? zaman? i??götür?nin t???bbüsü il? iddiaç?n?n i?d?n azad olunmas?n?n tam qanunsuz oldu?u mü?yy?n edildi. ??? baxan hakim Aqil Abbasov ?sasl? olaraq iddian? t?min ed?r?k R?himova Raisa ?vanovnan?n  bar?sind? ç?xar?lm?? ?mrin l??v edilm?si, onun ?vv?lki i?in? b?rpa olunmas? v? m?cburi burax?lm?? i? günl?rin? gör? ?m?k haqq?n?n öd?nilm?si bar?d? q?tnam? q?t etdi. R?himovan?n q?z?n?n da i?? b?rpa olunmas? bar?d? ?riz?y? yax?n günl?rd? bax?lacaqd?r. M?rk?zin m?tbuat qrupu 
  • email Dosta göndər
  • print Çap üçün
Arxiv
first first Aprel, 2014 first first
B. B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dost saytlar

Sayğac

000